Naše oprávnění


INSTITUT TECHNICKÉ INSPEKCE PRAHA
Oprávnění ev.č.:1166/4/01/EZ-M,O-E2/A
k montáži elektrických zařízení dodavatelským způsobem
k opravám a údržbě elektrických zařízení dodavatelským způsobem

ČESKÝ METETROLOGICKÝ INSTITUT
Registrační osvědčení č.:300-RO-030/98
Pro montáže těchto měřidel: Stanovená měřidla-vodoměry na studenou a teplou vodu,měřiče spotřeby tepla

Certifikat REHAU č.:850.812 HSH 12.98 pro montáž topení v REHAU
Osvědčení o autorizaci na produkty Viessmann

Živnostenské listy pro zmíněné činnosti dle výpisu z obchodního rejstříku


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

counter